Vilka är de grundläggande kraven för formsprutning

Formsprutning är en vanlig produktionsmetod inom industriell tillverkning.Det är ett viktigt verktyg i massproduktion, så vad är grundkraven förInjektionsform Plastformbearbetning?

(1) För att säkerställa kvaliteten på formsprutning bearbetning

Bearbetningskvaliteten på formsprutningsformar gör att de bearbetade formsprutningsformarna under normala produktionsförhållanden kan uppfylla de precisions- och utseendekvalitetskrav som anges på ritningarna, och kan producera kvalificerade produkter i omgångar.

(2) För att säkerställa produktionscykeln för formsprutning bearbetning

Tillverkningscykeln för formsprutning hänvisar till slutförandet av formsprutningsbearbetningen och produktionen inom den angivna tiden.Längden på tillverkningscykeln för formsprutning speglar också formtillverkarens tekniska nivå och tekniska styrka från sidan.När vi bearbetar formar bör vi göra vårt bästa för att förkorta formens tillverkningscykel, vilket beror på tillverkarens styrka.

(3) För att säkerställa sprutformens livslängd

Den låga livslängden på formsprutningsformen och den dåliga noggrannheten hos arbetsdelen kommer inte bara att påverka produktens kvalitet, utan också orsaka ett stort slöseri med formkostnader.Att öka livslängden på formsprutningsformar har därför en betydande inverkan på att minska kostnaderna för plastprodukter och förbättra företagens produktivitet och konkurrenskraft.

(4) För att säkerställa att bearbetningskostnaden för formsprutningsformar är låg

Som ett viktigt verktyg för formsprutning påverkar formens kvalitet direkt produktens kvalitet, och formen upptar en stor del av företagets utvecklings- och produktionskostnad.För att minska produktionskostnaden för formsprutningsformar är det nödvändigt att på ett rimligt sätt välja formmaterial och formulera rimliga bearbetningsförfaranden enligt den förväntade produktionen av plastprodukter(Elektrisk plugg  Kopplingsdosa).


Posttid: 2022-aug-17